APP Tengo Baja Visión Simulador

VÍDEO DEMOSTRATIU DE LA APP TENGO BAJA VISIÓN VR

<h3> APP Tengo Baja Visión Simulador </h3>

Simulador dels diferents símptomes que causen baixa visió (pèrdua visió perifèrica, pèrdua visió central, visió parcheada ceguesa nocturna, fotofòbia i pèrdua de sensibilitat al contrast) per comprendre com veu el món una persona amb baixa visió.

L´aplicació relaciona algunes de les malalties que causen discapacitat visual greu (Retinosis Pigmentaria, glaucoma, DMAE malaltia d´Stargardt, retinopatia diabètica, miopia magna i Albinisme) amb els símptomes simulats.

La baixa visió és un grau menor que la ceguesa, no es pot corregir amb ulleres ni amb cirurgia, i incapacita la realització de tasques quotidianes. És molt més freqüent que la ceguesa però infinitament més desconeguda.

Moltes persones amb baixa visió presenten uns ulls i una mirada aparentment sans. És a més freqüent que en ocasions es comportin amb normalitat mentre que en unes altres necessitin ajuda o un bastó blanc.

Comprendre com veu una persona amb baixa visió pot resultar molt difícil. Per desconeixement, perquè existeixen diferents defectes visuals, perquè normalment solen concórrer diversos símptomes en una mateixa persona, i perquè hi ha diferents graus de pèrdua de visió.

Aquesta aplicació generarà enteniment a través de l’experiència. Servirà per comprendre com veuen les persones amb baixa visió, mostrar les seves dificultats, i aprendre a interactuar amb elles adequadament.

És una eina útil tant per als diferents professionals relacionats amb la baixa visió (oftalmòlegs, òptics- optometristes, rehabilitadors visuals, psicòlegs, educadors), com per a les pròpies persones afectades i els col·lectius que les representen.

Es tracta en definitiva d’acabar amb el desconeixement i la incomprensió que causa la baixa visió, amb la finalitat de millorar l’autonomia i la qualitat de vida de les persones que la pateixen.

APP Tengo Baja Visión VR

Gafas VR Tengo Baja Visión