Què és

Què és la baixa visió?

La baixa visió és la condició visual que pateix una persona amb una reducció important de la seva visió, que no millora utilitzant una adequada correcció amb ulleres, lents de contacte i fins i tot encertats tractaments farmacològics o cirurgia, i que per això sofreix dificultat o incapacitat per realitzar algunes tasques de la vida quotidiana.

Són moltes les causes que originen baixa visió, en la seva majoria malalties oculars (Degeneració Macular, Glaucoma, Retinopatia Diabètica, Retinosi Pigmentària, Miopia Magna, ...), però també accidents, lesions neurològiques, malformacions congènites, malalties infeccioses, etc.

Per això, no existeix una sola forma de veure amb baixa visió, sinó que són molts els símptomes que de forma unitària o mixta la produeixen (visió borrosa, visió apedaçada, enlluernament, ceguesa nocturna, visió en túnel, pèrdua de contrast, alteració en la visió dels colors, …).

Es considera que un pacient té baixa visió quan després de la millor correcció òptica, la seva agudesa visual és menor de 0,3 en el millor dels ulls, o un camp visual inferior a 20 graus.

Què significa ser cec legal?

Per qui no està familiaritzat amb la discapacitat visual, ceguesa significa pèrdua completa de visió. No obstant això, en l'Estat espanyol és considerat “legalment cec” aquell individu que tingui una agudesa visual menor o igual al 10% i/o un camp visual menor o igual a 10 graus en el millor dels seus ulls. Això significa que moltes persones legalment cegues tenen certa visió residual, però amb grans limitacions que són molt variables en funció de cada cas.

Quina diferència existeix entre cec total i cec

Es considera “cega total” a aquella persona que hagi sofert una pèrdua completa de visió, o que solament és capaç de distingir llums i ombres.

Es considera “cega legal” a una persona l'agudesa visual de la qual (amb ulleres o lents de contacte, si les necessita) és deu vegades menor del normal en el seu millor ull, o quan el camp visual, sense tenir en compte l'agudesa, està restringit a un angle de 10 graus o menor.