ACCIÓN VISION ESPAÑA

Nombre:
Acción Visión España

Página web:http://www.esvision.es/

Teléfono: 722612266

Correo electrónico: consultas@esvision.es

Dirección postal:
Hospital Clínico San Carlos (Puerta A – Despacho 3) C/ Profesor Martín Lagos s/n – 28044 Madrid

Ámbito / Especialidad:
Nacional

Breve descripción:
ACCIÓN VISIÓN ESPAÑA,  organització sense ànim de lucre, neix davant la necessitat de combinar els esforços de diversos col·lectius  d'afectats amb diferents patologies visuals que cursen amb baixa visió. L'objectiu és fer un front comú per donar visibilitat, tant en la societat com en l'administració, de les necessitats que aquest col·lectiu exigeix i que estan cobertes.   Recordem que la Baixa Visió és aquell grau de discapacitat visual (independentment de la patologia que la provoca) que limita l'execució de les tasques de la vida quotidiana. Aquest problema no es pot corregir amb ulleres o lents de contacte, tractament mèdic o quirúrgic.  Aquest col·lectiu inclou persones que en l'escala mètrica tenen una agudesa visual (AV) entre 0,30 – 0,10 en el millor dels seus ulls o una reducció del seu camp visual entre 30º – 10º.   A Espanya, les persones que estan per sota d'aquests límits es consideren cecs legals i poden adherir-se a l'ONCE accedint a una sèrie de beneficis com el suport psicològic, els programes de rehabilitació visual, l'accés a ajudes tècniques i altres mesures d'integració social.   Malauradament, per al col·lectiu Baixa Visió, NO hi ha res similar. Cal saber que a Espanya hi ha més d’un milió  persones amb baixa visió, que afecta principalment a la població de la tercera edat, i que l'esperança de vida provoca que aquesta xifra creixi considerablement.   "Lluitar per la plena capacitat visual" és el nostre lema. És per això que entre els nostres objectius perseguim:  

  • Atendre les necessitats del col·lectiu de persones amb Baixa Visió, independentment de la seva patologia, promovent l'autonomia personal.
  • Promoure la Informació, la Sensibilització i la Difusió social de les patologies que conformen Visión España, sobre la MISSIÓ, les ACCIONS i VALORS de l'organització.
  • Contribuir a promoure la recerca en totes les seves manifestacions sobre les patologies representades per Acción Visión España.
  • Promoure la creació i el desenvolupament de protocols d'actuació en favor del col·lectiu al qual representa Acción Visión España.
  • Promoure l'accés a l'assistència sociosanitària subsidiària (estimulació primerenca, suport tècnic, rehabilitació visual...) a l'espectre de població amb baixa visió.
  • Atendre al Compliment de la legislació de riscos laborals relacionades amb els treballadors i treballadores amb discapacitat visual.

Volver Atrás