APSOCECAT – ASSOCIACIÓ CATALANA PRO PERSONES AMB SORDCEGUESA

Nombre:
APSOCECAT - Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa

Página web:https://www.apsocecat.org/

Teléfono: 93 331 73 66

Correo electrónico: coordinaciO@apsocecat.org

Dirección postal:
Carrer Leiva 2D local. 08014, Barcelona

Ámbito / Especialidad:

Breve descripción:
APSOCECAT és una entitat formada per Persones amb Sordceguesa de totes les edats, així com les seves famílies. Amb il·lusió cerquem, proposem i fem realitat les millors oportunitats per al desenvolupament personal i social. El més important en l'Associació Catalana per a persones amb Sordceguesa – APSOCECAT, és:

  • Ajudar a les Persones amb la Sordceguesa a viure una vida independent, fructífera i socialment integrada.
  • Donar suport a les famílies i facilitar l'ús de la llengua de signes.
  • Gestionar la disponibilitat de guies- comunicadors i mediadors en sordceguesa que facilitin la comunicació i la participació social.
  • La creació d'oportunitats laborals, ocupacionals i residencials adequades a les capacitats de cada persona.
  • Que l’Administració prengui les mesures econòmiques, sanitàries, assistencials i educatives pertinents.

Volver Atrás