ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA

Nombre:
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ANIRIDIA

Página web:https://aniridia.aniridia.es/

Teléfono: 91 001 04 90

Correo electrónico: aniridia@aniridia.es

Dirección postal:
C/ Profesor Martín Lagos S/N 28040 Madrid

Ámbito / Especialidad:
Nacional

Breve descripción:
L'Associació Espanyola d’Anirídia, creada el 15 de juny de 1996, és una Associació sense ànim de lucre, inscrita en el registre d'Associacions del Ministeri de l'interior (núm. 161,283), en la comunitat de Madrid (E-1440,7), a l´Ayuntamiento de Madrid amb el núm. 2994. Declarada de Utilitat pública el 15 de juliol de 2.015 i acreditada amb el segell de la Fundación Lealtad des de maig de 2018, complint amb els seus 9 principis de Transparència i Bones Pràctiques. La nostra entitat pretén ser un punt de referència tant per a professionals com per a pacients, servint com a pont entre els dos col·lectius  i  també intercanviar informació en ambdues direccions. El valor de l'entitat té més sentit, ja que és un recurs en si mateix de interrelació de recerca i expressió d'informació, sentiments i esperances. La missió d'aquesta associació és promoure en totes les seves facetes i manifestacions, l'estudi i el coneixement social, mèdic i científic de la malaltia anomenada Anirídia i les patologies associades a la mateixa, per defensar els drets socials de les persones amb Anirídia, sense que existeix desigualtat de qualsevol tipus, ja sigui pel seu origen,  lloc de residència o per la seva situació socioeconòmica; proporcionant un accés universal a la informació, tractaments medicoquirúrgics, teràpies psicològiques, socials i educatives, posant la persona amb Anirídia en el centre d'atenció i després, no menys important, el seu entorn més proper.

Volver Atrás