BEGIRIS ELKARTEA – ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CIEGAS O CON BAJA VISIÓN

Nombre:
BEGIRIS ELKARTEA - Asociación Guipuzcoana para Promover la Inclusión de las Personas Ciegas o con Baja Visión

Página web:http://begiriselkartea.org/

Teléfono: +34 635 757 736

Correo electrónico: begiriselkartea@gmail.com

Dirección postal:

Ámbito / Especialidad:

Breve descripción:
BEGIRIS Elkartea va néixer el febrer de 2015 amb l'objectiu de promoure i reivindicar la inclusió en totes les àrees de persones cegues i amb  baixa visió. Treballem perquè totes les persones, independentment de la seva capacitat visual, tinguin una bona qualitat de vida, siguin autònomes i estiguin plenament integrades en la societat. Pretenem amb la vostra ajuda, trencar les barreres psicològiques, que solen ser les més difícils, per aconseguir la inclusió real. Busquem la inclusió

  • Educativa: nens i joves, preparats i autònoms, preparats per prendre el seu lloc en la societat.
  • Laboral: responsabilitat pública, llocs de treball adaptats a la circumstància de cada persona, Ments obertes per explorar noves possibilitats.
  • Ciutadana: mobilitat sense barreres, Transport, Estacions d'autobús i Ferrocarril, Serveis Administratius, Sanitaris i Bancaris accessibles.
  • Cultural, esportiva i lúdica.
  • Tecnològica: dissenyada per facilitar la inclusió en tots els àmbits de la nostra vida, començant pel nostre entorn (la pròpia llar).
Com ho fem? Presència en els òrgans de presa de decisions.
  • Sensibilització.
  • Orientació.
  • Col·laboració.
  • Reivindicació.
BEGIRIS: és un espai plural de reflexió i debat, obert a totes les persones independentment del seu estatus social i capacitat visual. Si tens inquietuds  sobre la integració de totes les persones a la societat, segur que tindràs alguna cosa a aportar, comptem amb la teva col·laboració. Us convidem a acompanyar-nos en aquest camí cap a una societat més inclusiva. Un món més accessible és un món millor per a tothom.

Volver Atrás