RETINA ASTURIAS- ASOACIACIÓN ES RETINA ASTURIAS

Nombre:
RETINA ASTURIAS- Asociación ES RETINA ASTURIAS

Página web:https://retinosis.org/

Teléfono: 984 193 765. 984 840 330

Correo electrónico: asturias@retinosis.org

Dirección postal:
Asociación Es Retina Asturias c/ Méjico esquina Chile 12 – bajo 33011 Oviedo – Asturias

Ámbito / Especialidad:

Breve descripción:
L'Associació “Es Retina Asturias” va estar inscrita en el registre d'associacions del Principat d'Astúries el 30 de novembre de 1989. Al principi vam ser “ La Asociación Asturiana de Retinosis Pigmentaria” que va passar el 2010 a ser anomenada  “Retina Asturias”. Actualment, la nostra raó social és “ Es Retina Asturias”  tenint un àmbit d'actuació estatal. El passat 5 de març de 2013, el Ministerio del Interior va reconèixer la utilitat pública de la nostra Associació,  sent aquesta una de les majors distincions que la nostra Associació pot rebre, reconeixent el treball que hem desenvolupat en els últims anys gràcies a la vostra Col·laboració. El 2016 es van constituir les Delegacions “Es Retina Cantabria” i “És Retina Catalunya” L'Associació  “Es Retina Asturias” neix com a entitat d'ajuda mútua, promovent el bé comú i sense ànim de lucre, amb la finalitat i els objectius previstos en l'article 2 dels seus estatuts, que transcrivim a continuació: Els objectius de l'Associació són encaminats a  protegir i/o assessorar amb independència de la seva condició  com a associats a tots els afectats per la Retinosi Pigmentària i les malalties Hereditàries Degeneratives de la retina  que causen ceguesa, als familiars de tots dos grups d'afectats i aquells que per  diferents circumstàncies estiguin involucrats  en el problema d'aquestes malalties  i  fan promoció d’interès general en els diferents aspectes de la ciutadania, educativa, científica, cultural, de salut, drets humans, assistència social, cooperació al desenvolupament, promoció de la recerca, igualtat d'oportunitats i promoció i atenció a les persones en risc d'exclusió per motius físics i altres raons similars que els afecten.

Volver Atrás