La Retinosi Pigmentaria i el distintiu “Tengo Baja Visión”a Elgoibar

Volver Atrás

Amb motiu de la celebració del Dia de la Visió, vam tenir ocasió de compartir informació i experiències sobre Retinosis Pigmentaria i el distintiu “Tinc Baixa Visió” amb tots aquells que es van acostar a la casa de cultura d´ Elgoibar.

En aquest dia especialment reivindiquem el dret a veure de totes les persones, posant l’accent en la importància crucial que té en això la recerca.
Moltes gràcies tant als qui us veu acostar, com a l’ajuntament de Elgoibar per ajudar-nos a dur a terme iniciatives com aquesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *