ARM – ASOCIACIÓN RETINA MADRID

Nombre:
ARM - ASOCIACIÓN RETINA MADRID

Página web:http://www.retina.es/

Teléfono: 915216084

Correo electrónico: info@retina.es

Dirección postal:
Calle Carretas 14, 4ª planta , puerta G1 -  28012 Madrid

Ámbito / Especialidad:
Madrid

Breve descripción:
L'Associació Retina Madrid (en endavant ARM) és una organització d'interès social, d'ajuda mútua i sense ànim de lucre, constituïda per un període indefinit, que està d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora de la Llei d'Associació (LODA) i disposicions reguladores que es dictin en el seu desenvolupament. Aquesta organització, que des de la seva constitució en 1988 i fins a l'actualitat s'ha anomenat  Asociación Retina Madrid de la Comunidad de Madrid, és sòcia fundadora de la Fundació Retina España, Federació d'Associacions  d'Afectats per Retinosis Pigmentària de l'estat espanyol, així com un soci promotor de la Fundación Lucha contra la Ceguera.   La ARM és una organització no governamental, sense ànim de lucre, lliure i independent de qualsevol ideologia o religió, que es governa amb respecte absolut a la Constitució Espanyola i a la resta de l'ordenament jurídic, així com a aquests Estatuts, observant en tot ordre de funcionament  els criteris i principis democràtics. La ARM  es constitueix per combatre les causes i conseqüències de qualsevol ordre que les Distròfies Hereditàries de la retina (d'ara endavant, DHR), imposen la vida dels afectats. En aquest sentit, els seus propòsits són els següents:  

  1. Agrupar tots els afectats per DHR´s, ja sigui de manera directa o indirecta.
  2. promoure la sensibilització individual i col·lectiva, en relació amb les malalties visuals, especialment les de caràcter hereditari- degeneratiu que afecten la retina, destacant la Retinosi Pigmentària i la distròfies maculars com patologies més significatives.
  3. Promoure directa i indirectament la recerca específica sobre la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic i el tractament dels DRS, recavant d'institucions Públiques i Privades, i de l'Estament mèdic i científic, el seu suport a projectes desenvolupats en aquest sentit, aportant els recursos necessaris de tot tipus.
  4. difondre la informació de tot allò relacionat amb els DRDs, tant entre els socis com amb els col·lectius professionals i en tota la societat.
  5. adoptar les accions legals que consideri oportunes en benefici dels afectats i de la recerca de DHRs.

Volver Atrás