Retinosis Guipúscoa Begisare crea una aplicació que simula els símptomes de les malalties relacionades amb la baixa visió

Volver Atrás

L’associació d’afectats per la Retinosis Pigmentaria de Guipúscoa Begisare ha desenvolupat una aplicació per a mòbils que permet a la població posar-se en la pell de les persones amb baixa visió. L´app és un simulador de diferents símptomes i dificultats que les persones amb baixa visió tenen en el dia a dia.

L´app “Tinc Baixa Visió VR” és una eina completament nova, pionera en aquest àmbit, i desenvolupada íntegrament a Euskadi. Fent ús de la càmera d’un smartfone i unes ulleres de realitat virtual, uns filtres simulen símptomes com a visió en túnel, pèrdua de visió central, fotofòbia, visió parcheada que permeten veure en temps real com es veu el món amb baixa visió.
Retinosis Guipúscoa Beguisare va crear el distintiu “Tengo Baja Visión” fa quatre anys i des de l’ inici ha pretès sensibilitzar a la població sobre l’existència de la baixa visió i dotar a les persones que la pateixen d’una eina que les faci identificables com a tals. Després de diverses i reeixides campanyes de sensibilització, l’associació ha volgut fer un pas més amb la creació d’aquesta aplicació.

Amb motiu de la presentació oficial de l´App “Tengo Baja Visión VR”, els propers 1 i 2 de desembre l’associació Retinosis Guipúscoa Begisare celebrarà a Donostia les Jornades Tengo Baja Visión. Amb el lema “Veure per creure, compartir per avançar, fer visible per millorar”, Begisare reunirà a Tabakalera a professionals i pacients per compartir coneixements i experiències i així avançar conjuntament per aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones amb baixa visió.

Tenir baixa visió significa tenir un grau menor que la ceguesa. No es pot corregir amb ulleres ni amb cirurgia, i incapacita la realització de tasques quotidianes. És molt més freqüent que la ceguesa però infinitament més desconeguda. En l’estat Español hi ha aproximadament 70.000 persones cegues i un milió de persones amb baixa visió.
Per a més informació, pot consultar els següents enllaços:
www.tengobajavisión.com

www.tengobajavisión.com
www.begisare.org

Video explicativo sobre los efectos de la baja visión
Qué es la Baja Visión
Campaña sobre el distintivo Tengo Baja Visión